Sa Lacana

Mhhh….

apu ligiu in su blog de Bolognesu custu:

http://bolognesu.wordpress.com/2013/06/21/a-cosa-serve-un-istitutu-de-sa-limba-e-de-sa-curtura-sardas/

Su prus mannu problema de Bolognesu est chi issu fintzas a imoi no at cumprendiu chi “Sa Lacana” de “Logudoresu” e Campidanesu” no est una cosa linguistica. Issu, amarolla bollit fai biri a totus cantus chi custa lacana no esist diaderus… ok… ddu eus cumprendiu…

Perou issu at scadsciu ca custa no est una pregonta de linguistica, est una pregonta de sotziulinguistica… bolit nai chi nosu no podeus agatai “sa lacana” faendi fonologia.

Est una lacana chi est in sa conca de sa genti chi allegat su sardu… e custa cosa si depit arrespetai.

Su puntu 2) de Bolognesu est sintzillu meda. Tui depis pigai unu testu e preguntai una personi chi chistionat diaderus su sardu (no unu malu imparau), depis pregontai aundi s’agatat custa lacana… e as a torrai sempiri a is 6 puntus chi conosceus totus. sa -X-, sa -i- finali, sa -o- / -u- in s’acabu de unu fueddu, sas/sos e is, ddu/ dda e lu/la ecc….

No est stetiu Wagner o Blasco o Paulis o no ddu sciu… funt IS SARDUS chi narrant custa cosa.

Mamai mia, candu pigat unu liburu in logudoresu e unu in campidanesu ti at a nai a tie in duus minutus ita cauli est. Ita EST su sardu suu! Ma nci ses cun sa conca…?

No est de importu ita narrat sa “scentzia”!

Po acabai… “S’istiutu de sa Limba”, eja nci depit essi, perou depit essi prenu de genti chi bolit amellorai sa lingua “standard” e no po donnai prus siendas a is Baronis de sa Lingua sarda…

Bastat cun sa LSC (Limba Sarda Corraine, Corongiu, Canu)!

Nci bolit una cosa ca agradat a totus is sardus!!! Puru a mamai mia. Cumprendiu?

Annunci